ΟΜΙΛΟΣ ODEON

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη, επισκέπτη ή/και χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα». Ο όρος «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής τις έννοιες των διαδικτυακών τόπων (web sites) και των εφαρμογών (apps).
Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για να διεκπεραιώνουμε την παροχή των υπηρεσιών μας ή την εκτέλεση των παραγγελιών σας ενδέχεται να σας ζητείται να δίνετε προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, επίθετο, επάγγελμα, προορισμός αποστολής παραγγελίας, e-mail κλπ.) κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε στέλνοντας μας e-mail, είτε στη φόρμα συλλογής Newsletter, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες του ομίλου μας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται κατά την επίσκεψη/ χρήση των Ηλεκτρονικών μας Υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για να επικοινωνούμε καλύτερα μαζί σας και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο).
H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ομίλου, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις αρχές του Ν. 2472/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) , που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών.
Η χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις εν λόγω υπηρεσίες.
A. Εταιρείες Ομίλου Odeon
Η παρούσα πολιτική αφορά στις παρακάτω εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο της Odeon A.E.:
• Odeon Α.Ε. επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων και παραγωγής και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικών έργων (μητρική εταιρεία).
• Odeon Cinemas A.E. εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών.
• Creta Cinemas Κινηματογραφικές επιχειρήσεις Α.Ε.
• Odeon Entertainment Management Διαχείρισης και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών Α.Ε.
• Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών – e-centric.
• PARADE (ΠΑΡΕΗΝΤ) Ανώνυμη εμπορική εταιρεία κινηματογραφικών διαφημιστικών και εκδοτικών επιχειρήσεων.
• Word of Mouth – Ανώνυμη Εταιρεία διανομής και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικών έργων.
• Ελληνική βιομηχανία κατασκευής ψηφιακών δίσκων Α.Ε. (Digital Press Hellas).
• ΤΕΧΝΟΛΙΝΚΣ Εμπορία μηχανημάτων συσκευασίας Α.Ε.
Για την παροχή των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ενδέχεται να μεταβιβάζονται προσωπικά δεδομένα μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.

B. Πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέξουμε για εσάς

Τύποι προσωπικών πληροφοριών
Μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστούμε και να μεταφέρουμε διαφορετικούς τύπους Προσωπικών Δεδομένων για εσάς, τους οποίους ομαδοπανακαλέσετεοιήσαμε ως εξής:

Πληροφορία Ταυτοποίησης - αυτή συνίσταται σε δεδομένα ταυτοποίησης και μπορεί να περιλαμβάνει: όνομα, επίθετο, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, καθώς και παρόμοια αναγνωριστικά στοιχεία. Τίτλος, ημερομηνία γέννησης, ηλικία.

Στοιχεία επικοινωνίας - αυτά συνίστανται σε δεδομένα επικοινωνίας και μπορεί να περιλαμβάνει: ταχυδρομική διεύθυνση χρέωσης, ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου.

Οικονομικές πληροφορίες - αυτές συνίστανται σε στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση οικονομικών / τραπεζικών συναλλαγών και μπορούν να περιλαμβάνουν: τήρηση λογαριασμού για ηλεκτρονικό πορτοφόλι, στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας.

Πληροφορίες Συναλλαγών – αυτές συνίστανται σε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές από εσάς, κατά τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων, κατά τη διαδικασία αγοράς θεάσεων ταινιών μέσω Internet, κατά τη χρήση κουπονιών, συμμετοχή σας σε προσφορές, στοιχεία μελών καθώς και άλλες λεπτομέρειες προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.

Πληροφορίες τεχνολογίας – αυτές συνίστανται σε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή και μπορεί να περιλαμβάνει: τον τύπο/μοντέλο της συσκευής σας, τη διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP). τα δεδομένα της σύνδεσής σας, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης. ρύθμιση ζώνης ώρας. και τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης.

Πληροφορίες προφίλ – αυτές συνίστανται σε δεδομένα προφίλ για εσάς και μπορεί να περιλαμβάνει: τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας, τα σχόλιά σας, απαντήσεις σε έρευνα αγοράς καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών του ομίλου ODEON.

Πληροφορίες προτιμήσεων μάρκετινγκ – αυτές συνίστανται στις προτιμήσεις σας για τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ από εμάς και συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα μέρη καθώς και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Επίσης συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε συγκεντρωτικά δεδομένα, στατιστικά ή δημογραφικά για οποιονδήποτε σκοπό. Τα συγκεντρωμένα δεδομένα ενδέχεται να προέρχονται έμμεσα από τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά δεν θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα, δεδομένου ότι αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τεχνικές πληροφορίες σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία ιστότοπου/διαδικτυακής υπηρεσίας. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα με τα Προσωπικά σας Στοιχεία, έτσι ώστε να μπορούν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε ταυτοποίηση, θεωρούμε τα δεδομένα αυτά ως Προσωπικές Πληροφορίες και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν δηλώσετε αδυναμία να δώσετε προσωπικές πληροφορίες
Σε περίπτωση που χρειαστεί να συλλέξουμε Προσωπικές Πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο ή το φορολογικό κώδικα ή από τους όρους μιας σύμβασης που έχουμε μαζί σας (ή σκοπεύουμε να συνάψουμε μαζί σας), και δεν παρέχετε αυτές τις πληροφορίες όταν σας ζητηθεί, τότε δε θα καταστεί δυνατό εκτελέσουμε την αντίστοιχη διαδικασία συναλλαγής ή τη σύμβαση που έχουμε ή προσπαθούμε να συνάψουμε. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε το αντίστοιχο προϊόν ή την υπηρεσία οπότε ίσως χρειαστεί να ακυρωθεί η παραγγελία προμήθειας του εμπορεύματος ή υπηρεσίας, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα προβούμε σε σχετική ενημέρωσή σας.

Διαγωνισμοί, έρευνες, αλληλογραφία
Ο όμιλος ODEON θα αποκτήσει τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλετε, προκειμένου να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό ή αποδεχθείτε προσφορές από τους διαδικτυακούς τόπους του, τις εφαρμογές για κινητά ή χρησιμοποιώντας τα ODEON κοινωνικά δίκτυα.
Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνα χρηστών, με την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει σε τέτοιες επικοινωνίες.
Εάν επικοινωνήσετε εσείς μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. για να αναφέρετε κάποιο λάθος στην Ιστοσελίδα), μπορούμε να διατηρήσουμε ένα αρχείο αυτής της αλληλογραφίας.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας και τις επικοινωνίες μάρκετινγκ , ο όμιλος ODEON
μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σας σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων των αγορών σας από εμάς και τη χρήση του odeon.gr, του ODEON Club Cinefiloi, της υπηρεσίας Pameodeon VOD, του i-ticket.gr, του odeonstore.gr, των εφαρμογών για κινητά pameodeon και Odeon mobile Ticket, ODEON κοινωνικά δίκτυα και άλλων υπηρεσιών ODEON). Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ που στέλνουμε σε εσάς και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεστε.

C. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τις εφαρμογές για κινητά, τα κοινωνικά μέσα ODEON, τους συνδέσμους τρίτων

Cookies
Ο όμιλος ODEON ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση cookies και web beacons για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε, να αναπτύξουμε, να διαχειριστούμε, να παρέχουμε και να εμπορευόμαστε τα αγαθά, τις υπηρεσίες και την επικοινωνία μας με εσάς.

ODEON κοινωνικά δίκτυα
Εάν χρησιμοποιείτε σελίδες της ODEON σε κοινωνικά δίκτυα, παρακαλούμε να θυμάστε ότι παρέχονται μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν τη δική τους λειτουργικότητα, τους δικούς τους όρους χρήσης και τις δικές τους πολιτικές απορρήτου.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι λειτουργίες είναι μέρος του ιστότοπου κοινωνικών μέσων και υπόκεινται στους όρους και την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτά και ότι έχετε ελέγξει τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας από τον ιστότοπο κοινωνικών δικτύων.Η ODEON στα Κοινωνικά δίκτυα μπορεί να κάνει χρήση αυτών των λειτουργιών, αλλά δεν τις ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για αυτές.
Τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν να δείτε τα στοιχεία των διακικτυακών «φίλων» σας και να επικοινωνήσετε μαζί τους. Η λειτουργία αυτή παρέχεται από τον πάροχο κοινωνικών δικτύων και όχι από τον όμιλο ODEON.Ο όμιλος δε συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο με τη συναίνεση σας. Οποιαδήποτε μηνύματα που στέλνετε σε διαδικτυακούς φίλους μέσω ODEON από τα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα των σχετικών κοινωνικών δικτύων και δεν αποστέλλονται από την ODEON.

Σύνδεσμοι τρίτων
Ο διαδικτυακοί τόποι, οι εφαρμογές για κινητά και τηλεοράσεις καθώς και οι ιστοσελίδες της ODEON στα κοινωνικά δίκτυα, ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την ODEON. Αυτοί ενδεχομένως περιλαμβάνουν συνδέσμους σε διαφήμιση τρίτου μέρους. Το γεγονός ότι ο ιστότοπος, οι εφαρμογές για κινητά και το ODEON Κοινωνικά δίκτυα παρέχουν συνδέσμους σε οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο, δεν σημαίνει ότι η ODEON εγκρίνει αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρει. Δεν είμαστε αντιπρόσωποι για τέτοιους ιστότοπους ή διαφημιζόμενους και δεν έχουμε εξουσιοδότηση να προβάλλουμε για λογαριασμό τους (εκτός αν αναφέρεται ρητά). Η ODEON δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων ιστοτόπων. Παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σε τέτοιους ιστότοπους με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να ελέγξετε ανάλογα τις πολιτικές απορρήτου τους.

D. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και η νόμιμη βάση

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες μας επιτρέπει ο νόμος. Κατά κύριο λόγο, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε τη σύμβαση την οποία πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει μαζί σας.

• Όπου είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή αυτά τρίτου) με την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντά σας καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.

• Σε διαδικασία συμμόρφωσης με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

• Για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα (ήτοι ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης).

Συναίνεση ως νόμιμη βάση
Γενικά, δεν αρκούμαστε στην ύπαρξη της συναίνεσης, για την επεξεργασία σε νόμιμη βάση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, εκτός από τις κάτωθι περιπτώσεις:

• Υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς.

• Χρήση cookie στον ιστότοπό μας ή στις εφαρμογές για κινητά (όπου τέτοια cookies δεν είναι αυστηρά απαραίτητα για λειτουργικούς σκοπούς). ή

• Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με πληροφορίες για την υγεία, την ιατρική ή την αναπηρία, τις οποίες επιλέγετε να μας παρέχετε (στο βαθμό που αυτό δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση).

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή είτε επιλέγοντας την ανάκληση της συναίνεσης όπου αυτό αποτελεί αυτόματη διαδικασία (πχ στην αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ, διαχείριση προφιλ εγγεγραμμένων χρηστών), ή επικοινωνώντας μαζί μας (τα στοιχεία επικοινωνίας εμφανίζονται στην παράγραφο Στοιχεία Επικοινωνίας Odeon παρακάτω).

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ODEON
Αν καταχωρίσετε τα στοιχεία σας μέσω των Ιστοσελίδων μας www.odeon.gr, www.i-ticket.gr, www.pameodeon.gr, www.odeonstore.gr ή των εφαρμογών μας για κινητά Odeon Mobile, Pameodeon Mobile, ή έξυπνες τηλεοράσεις Pameodeon SmartTV ή αν εγγραφείτε ως μέλος στο ODEON Club Cinefili, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δώσατε μαζί με στοιχεία για το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ODEON, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων, των εφαρμογών για κινητά και έξυπνες τηλεοράσεις ή ιστοσελίδων της ODEON στα Κοινωνικά δίκτυα, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας στέλνουμε και τον τρόπο ανταπόκρισης σε αυτές καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά σας με την ODEON, ως εξής:

Για να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων του ιστότοπων, των εφαρμογών για κινητά και τηλεοράσεις, των ιστοσελίδων της ODEON στα κοινωνικά δίκτυα, των επισκεπτών, των κινηματογράφων μας, του ODEON Club Cinefili και των προωθητικών κουπονιών.

Για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων του ιστότοπων, των εφαρμογών για κινητά και τηλεοράσεις, των ιστοσελίδων της ODEON στα κοινωνικά δίκτυα, των επισκεπτών, των κινηματογράφων μας, του ODEON Club Cinefili και των προωθητικών κουπονιών, της πολιτικής απορρήτου.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ υμών και της ODEON (συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης ή της εξαργύρωσης πόντων, επιβράβευσης πελατών των μελών του Odeon Club Cinefili).

Να σας ενημερώνουμε για τα προιόντα που μπορείτε να αγοράζετε από εμάς και τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρήσης των υπηρεσιών μας.

Για να σας παρέχουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μέσω τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης στα κοινωνικά δίκτυα.

Για να δημιουργήσουμε μια εικόνα των προσωπικών προτιμήσεών σας και γενικά του τρόπου χρήσης των υπηρεσιών του ομίλου ODEON και έτσι μας επιτρέπετε να προσαρμόζουμε σε αυτές τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας, τις εφαρμογές για κινητά και έξυπνες τηλεοράσεις και τις ιστοσελίδες της ODEON στα Κοινωνικά δίκτυα και τις επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ που σας στέλνουμε.

Επικοινωνίες μάρκετινγκ από τον όμιλο ODEON
Εάν είστε άνω των 16 ετών, ενδέχεται στα πλαίσια του άμεσου μάρκετινγκ να σας στείλουμε ενημερώσεις εφόσον έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ του ομίλου ODEON θα αφορούν σε ταινίες, κινηματογραφικά νέα, προωθητικές κινήσεις, προγράμματα επιβράβευσης πελατών (Loyalty scheme), διαγωνισμούς, ειδικές προσφορές, καθώς και πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της ODEON.

Τα μηνύματα μάρκετινγκ θα προέρχονται μόνο από τον όμιλο ODEON. Μπορεί δε, να περιλαμβάνουν προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες από καιρό σε καιρό, αλλά δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, σε καμμιά περίπτωση. Σε περίπτωση που σας παρέχουμε ειδήσεις και προσφορές από οργανισμούς εκτός του ομίλου ODEON, να γνωρίζετε ότι δεν τους παρέχουμε προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν έχετε λογαριασμό στις υπηρεσίες του ομίλου Odeon και επικοινωνούμε μαζί σας μέσω, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σχετικά με την επικοινωνία μαζί σας. Κάθε επικοινωνία από την ODEON θα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας στην επικοινωνία μαζί σας, ενώ μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να καταργήσετε την εγγραφή σας (τα στοιχεία επικοινωνίας εμφανίζονται στην παράγραφο Στοιχεία Επικοινωνίας Odeon).

Πληροφορίες σχετικές με Έρευνα Αγοράς
Οι πληροφορίες σχετικές με Ερευνα Αγοράς, θα χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των τάσεων των πελατών, την παρακολούθηση ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και, ορισμένες φορές, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με νέα και προσφορές σε περίπτωση που έχετε συμμετάσχει σε τέτοιες έρευνες μέσω συγκατάθεσης.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών
Εάν μας παρέχετε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή που αφορά την αναπηρία, θα το χρησιμοποιήσουμε για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες μας, με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την αναπηρία στη νομική μας υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

E. Περιπτώσεις που μοιραζόμαστε πληροφορίες σας σε τρίτους

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στα ακόλουθα τρίτα μέρη:

Με άλλες εταιρείες προκειμένου για λογαριασμό μας να παράσχουν υπηρεσίες (Π.χ. ανάπτυξη, συντήρηση και ανάλυση βάσεων δεδομένων πελατών, δημιουργία/ αποστολή και ανάλυση επικοινωνίας με πελάτες, διοργάνωση διαγωνισμών, ανάπτυξη/ συντήρηση/ ανάλυση των υπηρεσιών ODEON και παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες, διαχείριση μελών Odeon Club Cinefili / Σύστημα επιβράβευσης Πελατών).

Κατά τη διαδικασία μεταφοράς των Προσωπικών σας Στοιχείων στους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, θα το πράξουμε, με βάση το ότι τα αντίστοιχα τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει μαζί μας, ότι συμμορφώνονται με τις κατάλληλες διασφαλίσεις G.D.P.R., συμπεριλαμβανομένου ότι έχουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των αντίστοιχων Προσωπικών Δεδομένων, δε θα τα μεταβιβάσουν σε κανένα άλλο μέρος (χωρίς τη ρητή έγκριση και μόνο με βάσιμους λόγους) και δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για άλλο σκοπό, εκτός από την παροχή συμβουλών ή για να εκτελέσουν την ενέργεια που έχουν αναλάβει για λογαριασμό μας.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις ή να ασκήσουμε νόμιμα δικαιώματά μας, ή να προστατεύσουμε νόμιμα συμφέροντα του ομίλου ODEON ή των πελατών του όπως στην περίπτωση πρόληψης απάτης.

Ενδεχομένως, μοιραστούμε στατιστικές πληροφορίες πελατών με τρίτους, όπως διαφημιστές, επιχειρηματικούς εταίρους και χορηγούς, για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε, να αναπτύξουμε, να διαχειριστούμε και να εμπορευόμαστε τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες θα μοιραστούν με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητά σας.

Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης υπηρεσιών του ομίλου ODEON, μπορούμε να μοιραστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες με τρίτους για τους ακόλουθους σκοπούς μάρκετινγκ:

• Σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως μοιραστούμε τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια κρυπτογραφημένη και μη ταυτοποιήσιμη μορφή με πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων τρίτων (όπως το Facebook), προκειμένου αυτά τα τρίτα μέρη να σας αναγνωρίσουν ως εγγεγραμμένο χρήστη των υπηρεσιών τους. Αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν στη συνέχεια άλλες πληροφορίες που διατηρούν για εσάς και την αναλύουν για να εντοπίσουν άλλους χρήστες των υπηρεσιών τους που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα με εσάς. Στη συνέχεια, μπορεί να λάβετε διαφημίσεις και προωθήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ODEON σε αυτές τις πλατφόρμες. Η χρήση των πληροφοριών σας από τέτοιες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων τρίτων, διέπεται από δικές τους πολιτικές απορρήτου και τις ισχύουσες συναίνεσεις που έχετε παράσχει σε αυτές, όπου αυτές οι συναίνεσεις απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Ενδεχομένως μοιραστούμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με τρίτους και τους συνεργάτες τους, προκειμένου αυτά τα τρίτα μέρη και οι συνεργάτες τους να σας αναγνωρίσουν ως εγγεγραμμένο χρήστη των υπηρεσιών τους. Αυτά τα τρίτα μέρη και οι συνεργάτες τους χρησιμοποιούν στη συνέχεια αυτές τις πληροφορίες για να σας στείλουν διαφημίσεις και προωθήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ODEON στις ιστοσελίδες τους και στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Η χρήση των πληροφοριών σας από τέτοιους παρόχους τρίτων υπηρεσιών διέπεται από τις πολιτικές απορρήτου τους και τις τυχόν συναφείς άδειες που έχετε παράσχει σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον οι σχετικές συγκαταθέσεις απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Εάν η ODEON ή οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης της ODEON αναδιαρθρωθεί, πωληθεί ή ενοποιηθεί με άλλη επιχείρηση, μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες πελατών (συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Πληροφοριών) σε άλλες εταιρείες του ομίλου ODEON ή στους νέους ιδιοκτήτες, ανάλογα με την περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβιβαζόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από τον νέο κάτοχο των πληροφοριών και τον όμιλο εταιρειών του, με τους ίδιους τρόπους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας πληροφόρησης που λαμβάνετε από την ODEON.

F. Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας και ποιές οι δικές σας ευθύνες σας για την ασφάλεια

Ασφάλεια

Η μετάδοση πληροφορίας προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω των υπηρεσιών μας υλοποιείται ασφαλώς με τη χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας TLS v1.2. και v1.2, ενώ φροντίζουμε για τη διαρκή επικαιροποίηση λογισμικού συστημάτων και εφαρμογή security patches από τους κατασκευαστές συστημάτων. Ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της μεταδιδόμενης πληροφορίας στη φάση της μετάδοσης από δικής σας πρωτοβουλίας σε περιπτώσεις όπου αποστέλετε προσωπικά δεδομένα μέσω μη ασφαλών τρόπων μετάδοσης πχ. non encrypted email.
Επιπλέον, ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας, έτσι ώστε οι Προσωπικές Πληροφορίες να επεξεργάζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε σε ασφαλείς διακομιστές και οι συναλλαγές πληρωμών κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας τεχνολογία TLS v1.1, v1.2, ενώ δεν αποθηκεύουμε στοιχεία τραπεζικών καρτών.
Εφαρμόζουμε τεχνικές ανωνυμοποίησης και ψευδοανωνυμοποίησης και διαγραφής κατά περίπτωση τηρώντας πάντα τις νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις μας. Επίσης, εφαρμόζουμε επικαιροποιημένες τεχνολογίες προστασίας μεταξύ άλλων, Firewalls, IPS, URL Filtering καθώς και ασφαλή αρχιτεκτονική δικτύου (μεταξύ άλλων Node Isolation).
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων προσωπικών πληροφοριών.Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών πληροφοριών, θα σας ειδοποιήσουμε καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή και όπου επίσης νομικά απαιτείται να το πράξουμε.

Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης

Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται ένα όνομα χρήστη, κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ερώτηση ασφαλείας και απάντηση, αριθμός επαλήθευσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ασφαλείας ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και να μην τις αποκαλύψετε σε τρίτους. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων ασφαλείας σας, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό και εγγραφή μαζί μας, ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή σας να διατηρείτε ασφαλή τα στοιχεία πρόσβασής σας.

G. Δικαιώματα στη πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων.
Έχετε το δικαίωμα:

• Να ζητήστε πρόσβαση σε προσωπικά σας στοιχεία (κοινώς γνωστό ως "αίτημα πρόσβασης υποκείμενου"). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών.

• Να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για εσάς, αν και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

• Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες όπου δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όπου έχετε κάνει χρήση του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. Παρακάτω), όπου ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί τα στοιχεία σας παράνομα ή όπου πρέπει να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα Πληροφορίες για λόγους συμμόρφωση με τον τοπικό νόμο. Σημειώστε, ωστόσο, ότι μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας για διαγραφή, για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.

• Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, ενώ εμείς επικαλούμεθα ένα νόμιμο συμφέρον (ή αυτό τρίτου) και υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάστασή και εκτιμάτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

• Να ζητήστε περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από εμάς να διακόψουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,

β) Η επεξεργασία είναι παράνομη και επιθυμείτε αντί τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) Έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με μία ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων .

• Να ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παραδώσουμε σε εσάς ή σε τρίτους που έχετε επιλέξει, τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από υπολογιστή μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες συναινέσατε για να χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.

• Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, όπου απαιτείται για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω).

Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το αίτημά σας, για να επιταχύνουμε την ανταπόκρισή μας.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα μήνα. Περιστασιακά μπορεί να μας χρειαστεί περισσότερο από ένα μήνα, εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε κάνει αρκετές αιτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε.

Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να μην ανταποκρίνεται σε αιτήματα τα οποία είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους.
H. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων
Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται /αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Ειδικότερα για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε για σκοπούς μάρκετινγκ (π.χ. εγγραφή στο ενημερωτικό newsletter), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή πχ. κάνοντας διαγραφή από τις λίστες μας, στο ειδικό πεδίο που βρίσκεται στα ενημερωτικά newsletters.
Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας. Ο Όμιλος δεν συλλέγει εν γνώσει του προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση, που παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες ή κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ομίλου, ο Όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη.
Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του το συντομότερο δυνατό.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή έχετε κάποια πρόταση ή δήλωση που επιθυμείτε να κάνετε σχετικά με τα ανωτέρω θέματα σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας (τα στοιχεία επικοινωνίας εμφανίζονται στην παράγραφο Στοιχεία Επικοινωνίας Odeon).
I. Επικαιροποίηση των πληροφοριών σας και επικοινωνία μαζί μας ή με την εποπτική αρχής

Επικαιροποίηση και πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες καθώς και επικοινωνία μαζί μας

Είναι σημαντικό οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς να είναι ακριβείς και τρέχουσες. Ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες αλλάζουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε ή να ενημερώσετε τις καταχωρημένες λεπτομέρειες ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να το κάνετε αυτό με την είσοδό σας στους αντίστοιχους ιστότοπους. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στην παράγραφο Στοιχεία Επικοινωνίας Odeon παρακάτω, για οποιεσδήποτε αλλαγές στις Προτιμήσεις Προσωπικών σας Πληροφοριών ή Μάρκετινγκ και θα ενημερώσουμε ή θα τροποποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες αναλόγως.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τυχόν ερωτήματα ή αιτήματα σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στην παράγραφο Στοιχεία Επικοινωνίας Odeon.Οι διαδικασίες ασφαλείας μας προβλέπουν ότι μπορούμε περιστασιακά να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας προτού μπορέσουμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε εσάς.

J. Στοιχεία επικοινωνίας Odeon
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: privacy@odeon.gr

Παίζονται Τώρα